Bloom your Business
Bloom your Business

 

Conceptul unic al programului Bloom your Business s-a născut în 2014 şi urmăreşte să specializeze floriştii în designului floral, în abilităţile de business, cât şi să îi motiveze în găsirea căii personale de succes. Acestea sunt ingredientele care califică programul Bloom your Bussines ca fiind un program complex de dezvoltare a afacerilor cu flori. Încurajăm cu încredere floriştii să îşi înflorească afacerile!

Bloom your Business
Bloom your Business

 

The unique concept of Bloom Your Business program was born in 2014 and aims to specialise florists in floral design, to grow their business skills and to motivate them in finding the successful personal way. These are the ingredients that qualifies the Bloom Your Business program as a complex program of business development with flowers. We encourage florists to bloom their businesses!